• Burmistrz zawiódł wieloletnie oczekiwania mieszkańców Gostynina

  Świadomie manipulował opinią publiczną aby pozyskać wyborców. Składał obietnice wybudowania Term Gostynińskich ale nie doprowadził nawet do rozpoczęcia budowy.

 • Wg oceny NIK Burmistrz nadużył zaufania w obrocie gospodarczym

  wydatkując 7 665 001zł na rzecz koncesjonariusza „term” oraz ok. 450 tys. złotych na doradcę, który niewłaściwie przygotował wniosek o dofinansowanie unijne, co spowodowało utratę dotacji w wys. 72 mln zł.

  czytaj więcej +
 • Burmistrz wzbogacił się na niekorzystnej dla miasta zamianie działek

  Doprowadził do podjęcia Uchwały Rady Miejskiej, która spowodowała zamianę własnych działek z ul. Bagnistej na nieruchomość przy ul. 3 Maja, przez co Miasto Gostynin poniosło szkodę w wysokości 159 tys. zł.

  czytaj więcej +
 • Burmistrz uprawia karygodny styl sprawowania władzy

  Nepotyzm i zatrudnianie swoich popleczników w sytuacji lawinowo narastającego bezrobocia powoduje poczucie braku szans i perspektyw życiowych młodych mieszkańców zmuszonych do opuszczenia miasta.

  czytaj więcej +
 • Burmistrz stał się bohaterem wielu afer obyczajowych kompromitujących Miasto

  przykładem jest znany w całej Polsce stan jego upojenia alkoholowego i niekończące się, przekładane z miesiąca na miesiąc rozprawy sądowe.

  czytaj więcej +
 • Stan zdrowia burmistrza nie pozwala mu na sprawne zarządzanie miastem

  Stan zdrowia (depresja, problemy kardiologiczne) i kolejne zwolnienia lekarskie nie napawają optymizmem w temacie efektywnego działania Samorządu.

  czytaj więcej +

Do referendum pozostało